TeamGym Danmarksserien Mini 2. runde
Tidspunkt
17.05.2020 kl. 00.00 - 17.05.2020 kl. 20.00
Sted
Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum
Beskrivelse
Puljeinddeling, opvarmningstider samt konkurrencetider vil blive oplyst snart det foreligger hos arrangøren. Dem der skal deltage i konkurrencen til blive informeret
GHG,HERLEV